Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Článek z celostátního deníku MF Dnes i o naší škole

20.11.2015 09:11

Otvíráme kurz pro budoucí prvňáčky

19.11.2015 10:24

Pozvánka do školy pro předškoláčky

06.11.2015 09:59
Zveme budoucí žáčky  1.tříd i s jejich rodiči do školy dne  26.11. 2015. Proběhnou...

Soutěž Halloweenských dýní

05.11.2015 13:49

Halloween

01.11.2015 13:29
Halloween Přiblížil se nejstrašidelnější den v roce. Tajemný den, spojovaný...

Podzimní prázdniny

22.10.2015 08:26
Připomínáme termín podzimních prázdnin - čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., kterým předcházejí dva dny...

Den otevřených dveří - ukázky výuky cizích jazyků

19.10.2015 07:55
Kdy: ve čtvrtek 22.10. 15:30 -16:30 Kde: budova 1.stupně ZŠ SNP - výuka angličtiny    ...

Konverzace s rodilým mluvčím

12.10.2015 20:23
Upozorňujeme na možnost dohlásit se do hodin konverzace v angličtině vedené rodilým mluvčím...

Sběr kaštanů a žaludů 2.kolo - 14.10.2015

12.10.2015 07:35
Vzhledem k podivnostem letošního počasí pořádáme již podruhé sběr kaštanů a žaludů. Vlastní sběr...

Vzdělávací zájezd do VB v obrazech

30.09.2015 20:24