Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.   

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Tvořivé dílničky - den otevřených dveří

11.11.2014 08:59

Sbírka pro Diakonii Broumov

11.11.2014 08:16

Navštívili jsme recyklační centrum

07.11.2014 20:59
Ve čtvrtek 6.11. výběr žáků 7. a 8. tříd navštívil recyklační centrum firmy Marius Pedersen. Děti...

Získali jsme Evropský certifikát kvality

06.11.2014 13:50
Gratulujeme a děkujeme paní Mgr. Miladě Podalové, které získala díky svému eTwinningovém...

Web pro lyžařský kurz 7.B š.r.2014/2015

05.11.2014 21:27
Web pro lyžařský kurz třídy 7.B konaný v lednu 2015 spuštěn. Najdete ho na...

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

03.11.2014 12:15
OZNÁMENÍ Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za...

Vzdělávací zájezd - Anglie 2015 - ještě 7 volných míst

02.11.2014 13:31
Jako každý lichý rok pořádáme i tentokrát v květnu 2015 zájezd do Anglie. K dispozici je ještě 7...

Den halloweenských masek II.

24.10.2014 13:22
Žákovským parlamentem vyhlášený den halloweenských masek v poslední říjnový pátek před prázdninami...

Den halloweenských masek

22.10.2014 14:03
Na pátek 24.10. vyhlásil žákovský parlament (po úspěšném 1.ročníku) opět den halloweenských masek.

Podzimní prázdniny

22.10.2014 14:00
Připomínáme termín podzimních prázdnin - pondělí 27.10. a středa 29.10. Na tyto dny navazuje...