Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Karel IV ve 4.B

20.05.2016 19:06
V rámci výuky vlastivědy a oslav 700stého výročí narození Karla IV. absolvovala 12.dubna třída...

Zvítězili jsme v krajském finále McDonalds Cupu kategorie A

19.05.2016 20:09
Fotbalové družstvo chlapců naší školy v sestavě Oliver Svoboda, Marek Hodas, Tadeáš Dvořák, Adam...

Projekt EDISON, 16.- 20. května

17.05.2016 13:00
Ve škole probíhá již třetí ročník projektu EDISON. Čtyři vysokoškoláci z pro nás velmi exotických...

Štafetový pohár – krajské kolo

15.05.2016 13:14
Ve velké konkurenci 15 nejlepších škol z celého kraje se naše štafeta neztratila a umístila se...

Komiksový klub v Knihovně města Hradec Králové

12.05.2016 15:16
Žáci šestého ročníku navštívili v měsíci květnu v dětském oddělení U Velryby Komiksový...

Žáci II: stupně se zúčastnili akce POCHOD POKOS

12.05.2016 15:08
V úterý 10.5. se žáci z II. stupně zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Ministerstvo obrany ve...

ATLETIKA - POHÁR ROZHLASU páté místo v okresním kole

09.05.2016 20:52
Družstvo mladších žáků a mladších žákyň (6.-8. r.) se v pátek 6. května zúčastnilo okresního...

Dárek maminkám

09.05.2016 10:04
Děti ze školní družiny 1.C a  3.C  si společně s taneční školou T-BASS ,třídními...

Zvítězili jsme v okresním finále McDonalds Cupu kategorie A

05.05.2016 20:31
Fotbalové družstvo chlapců naší školy v sestavě Oliver Svoboda, Marek Hodas, Tadeáš Dvořák,...

VOLEJBAL - druhé místo v krajském finále

04.05.2016 20:47
Družstvo dívek 8. a 9. r. se ve středu 4.5. zúčastnilo krajského finále ve VOLEJBALE. Družstvo ve...