Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

VOLEJBAL - první místo v okresním kole

26.04.2016 08:03
Družstvo dívek  8. a 9. r. se ve čtvrtek 21. 4. zúčastnilo okresního finále ve...

MINIFOTBAL - druhé místo v okresním kole

26.04.2016 07:57
Družstvo dívek  8. a 9.r. se ve středu 20. 4. zúčastnilo okresního finále v MINIFOTBALE....

Třída 4.A se vrátila ze školy v přírodě

25.04.2016 07:17
Třída 4. A  absolvovala  v dubnu školu v přírodě v nádherném prostředí Českého ráje...

Fyzikální pokusy pro 4.třídy

22.04.2016 12:50
Ve čtvrtek 21.4. upořádali studenti GJKT David Klazar, Kateřina Blažková, Kateřina...

Žáci "kategorie B" vybojovali 2.místo v okrskovém kole McDonalds Cupu

22.04.2016 08:05
Naši žáci se ve čtvrtek 21.4. zúčastnili okrskového kola McDonald´s cupu ve fotbale a vybojovali...

Naše štafeta zvítězila v okresním kole "Štafetového poháru"

20.04.2016 08:09
V úterý 19.dubna jsme se zúčastnili okresního kola atletické soutěže „Štafetový pohár“ pro...

Výdej zápisových lístků pro žáky přijaté na víceletá gymnázia

19.04.2016 20:15
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

Žáci "kategorie A" vyhráli okrskové kolo McDonald´s Cupu

18.04.2016 07:13
Naši žáci se v pátek 15.4. zúčastnili okrskového kola McDonald´s cupu ve fotbale....

Ticho - výsledky

13.04.2016 13:42
První aprílový den si většina žáků naší školy zkusila zahrát na „tichou školu“. Je pravda, že...

Projekt Karel IV

12.04.2016 19:56
Žáci 2. A a 2. B ve dnech 4. 4.-8. 4. 2016 vytvářeli projekt  700 let Karla IV.Do...