Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.   

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Den halloweenských masek II.

24.10.2014 13:22
Žákovským parlamentem vyhlášený den halloweenských masek v poslední říjnový pátek před prázdninami...

Den halloweenských masek

22.10.2014 14:03
Na pátek 24.10. vyhlásil žákovský parlament (po úspěšném 1.ročníku) opět den halloweenských masek.

Podzimní prázdniny

22.10.2014 14:00
Připomínáme termín podzimních prázdnin - pondělí 27.10. a středa 29.10. Na tyto dny navazuje...

Koncert skupiny Memphis

17.10.2014 09:28
Dne 17.10.2014 se konal v tělocvičně na naší ZŠ SNP koncert pro žáky 2.stupně. Byla u nás skupina...

Den otevřených dveří - středa 22.10.2014

14.10.2014 14:52

Postupujeme do krajského semifinále

13.10.2014 08:49
Od 1. – 7. října se žáci 3. – 5. tříd zúčastnili nominačního kola LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěže se...

Projektový den "Ochrana člověka za mimořádných události"

09.10.2014 09:45
Ve středu 8.10. proběhl na škole projektový den "Ochrana člověka za mimořádných události". Žáci...

Výstava středních škol

07.10.2014 20:07
Dne 7. října navštívili žáci 9. ročníku Výstavu středních škol. Seznámili jsme se s nabídkami škol,...

Projektový den "OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ"

05.10.2014 20:12
Ve středu 8.10. proběhne projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Jednou z aktivit...

Sběr starého papíru

03.10.2014 11:48
Ve středu 15.10. se opět uskuteční v Ječné ulici sběr starého papíru. Čas - 7:00 až 8:00