Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.   

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Zápisové lístky na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. tříd

15.04.2014 21:10
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

6.B - přesun třídní schůzky

14.04.2014 12:10
Třídní schůzka 6.B je přesunuta na úterý 22.4. z důvodu nemoci paní učitelky Jiranové.

Třídní schůzky 15.4.2014

12.04.2014 11:54
V úterý 15.4.2014 se od 17:00 konají třídní schůzky.

Matematická olympiáda

10.04.2014 09:45
Dne 9. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie 6. – 8. tříd. V...

Projekt HEATHY and HAPPY

09.04.2014 12:01
Naše škola se zapojila do přípravy projektu HEATHY and HAPPY. v rámci programu Erasmus+ Strategické...

Návštěva studentů z Velké Británie

27.03.2014 07:38
25. a 26.3.2014  naši školu navštívila skupina  8 VŠ studentů z Velké Británie. Ve...

Matematický klokan 2014

24.03.2014 19:30
Dne 21. 3. se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže - Matematický klokan. Zajímavé...

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2014

20.03.2014 09:03
Dne 18. března 2014 si žáci 9. ročníku mohli vyzkoušet atmosféru nadcházejících přijímacích zkoušek...

Poslední z lyžařských kurzů

11.03.2014 09:28
V sobotu 15.3. odjede třída 7.B na chatu Kačenku u Šerliškého mlýna na lyžařský kurz, který se však...

Divadlo jednoho herce

28.02.2014 07:47
27. a 28. února měli žáci 5. - 9. tříd možnost zhlédnout divadelní představení. Jednalo se o známou...