Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.   

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

ŠKOLNÍ DRUŽINA - TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

16.12.2014 12:46
KRÁSNÉ A TVŮRČÍ ODPOLEDNE PROŽILI DĚTI A JEJICH RODIČE V ÚTERÝ 9.PROSINCE. SPOLEČNĚ SI UŠILI...

Finále 2.ročníku pinpongového turnaje

16.12.2014 07:37
 

SOUTĚŽ 5 JAZYKŮ NA PÓDIU

05.12.2014 09:59
Ve středu 2.12 se žákyně 8.A zúčastnily jazykové soutěže 5 jazyků na pódiu. Alena Prouzová obsadila...

Oznámení školní jídelny

04.12.2014 11:52
V pátek 5.12. bude od 10:00 uzavřena kancelář školní jídelny.

Velká vánoční fotosoutěž

02.12.2014 09:59

Mikulášské odpoledne

01.12.2014 07:26
Srdečně zveme na tradiční "Mikulášké odpoledne", které se koná 4.prosince od 16 hod v aule...

Tvořivé dílničky - den otevřených dveří

11.11.2014 08:59

Sbírka pro Diakonii Broumov

11.11.2014 08:16

Navštívili jsme recyklační centrum

07.11.2014 20:59
Ve čtvrtek 6.11. výběr žáků 7. a 8. tříd navštívil recyklační centrum firmy Marius Pedersen. Děti...

Získali jsme Evropský certifikát kvality

06.11.2014 13:50
Gratulujeme a děkujeme paní Mgr. Miladě Podalové, které získala díky svému eTwinningovém...