Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.   

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

OZDRAVENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ

21.09.2014 20:13
Spotřební koš – zákon č.258/2000 Sb §24 odst. 1 písm. c - pro jídelny  §82 odst. 2...

NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH ŠKOL

21.09.2014 20:07
Dne 18. 9. navštívili žáci 9. ročníků akci – Nábřeží vysokých škol – Sova na Hučáku. Netradiční...

Placení členských příspěvků Spolku

18.09.2014 14:04
Placení členských příspěvků · Od školního roku 2014/2015 bezhotovostně na účet Spolku č. ú....

Sběr kaštanů a žaludů

18.09.2014 14:00
V úterý 30.9. od 7:00 do 8:00 v prostoru mezi pavilony 1. a 2. stupně, vstup brankou z Ječné ulice....

Vyšel nový Zpravodaj

12.09.2014 12:00
Vyšel nový ZPRAVODAJ. Ke stažení ve formátu PDF ho najdete ZDE.

Třídní schůzky

11.09.2014 14:30
V úterý 16.9.2014 se od 17:00 konají třídní schůzky (scůzka výboru Spolku v 16:00, schůzka...

POMÁHÁME LESNÍM ZVÍŘÁTKŮM

10.09.2014 14:14
Pan Kieslich společně s lesníky připravili pro děti ze ŠD zajímavé odpoledne plné vyprávění o...

Rozdělení žáků do 8.tříd pro školní rok 2014/2015

26.08.2014 09:00
8.A Mgr. Veronika Faltysová 8.B Mgr. Helena...

Rozdělení žáků do 6.tříd pro školní rok 2014/2015

26.08.2014 08:25
6.A       Mgr. Kikinčuková 6.B  ...

Rozdělení žáků do 1.tříd pro školní rok 2014/2015

26.08.2014 08:09
  1.A...