Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Pokyny pro 2.zájezd do VB

19.05.2015 08:37
    Pokyny pro účastníky studijního zájezdu do Velké Británie    1....

Několik záběrů ze zájezdu do Velké Británie

18.05.2015 15:06

Předběžné pokyny pro zájezd do VB

28.04.2015 20:00
Předběžné pokyny pro účastníky studijního zájezdu do Velké Británie č....

PYTHAGORIÁDA – okresní kolo

22.04.2015 14:35
Dne 21. 4. 2015 zveřejnila okresní matematická komise seznamy všech žáků 5. – 8. tříd, kteří...

Vystoupení pěveckého sboru JITRO

18.04.2015 07:21
V  pátek 17. 4. nám přišly zazpívat děti z nejmladších oddělení sboru...

Vzdělávací zájezdy do Velké Británie - předběžné pokyny

16.04.2015 20:23
Termíny vzdělávacích zájezdů do Velké Británie se rychle blíží, proto poskytujeme několik...

Výdej "ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ" pro žáky přijaté na víceletá gymnázia

15.04.2015 19:59
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

1.duben - MODRÝ DEN

02.04.2015 14:13
Žákovský parlament vyhlásil na Apríla MODRÝ DEN. Na obloze modré moc nebylo, zato uvnitř školy ji...

ŠKOLNÍ DRUŽINA - VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

02.04.2015 13:27
V ÚTERÝ 31.3.2015  SE OPĚT  SEŠLI RODIČE A JEJICH DĚTI  VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2015

01.04.2015 21:37
Dne 30. března 2015 si žáci 9. ročníku mohli vyzkoušet atmosféru nadcházejících přijímacích zkoušek...