Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.   

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Lektoři do škol

02.03.2015 13:16
V naší škole letos probíhá grantový program Lektoři do škol, takže kromě naší učitelky paní...

Veselé zoubky

27.02.2015 10:12
V únoru 2015 se žáci 1. tříd zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky", který...

Finanční gramotnost

27.02.2015 10:07
Dne 15. ledna  se žákyně naší školy - Kristýna Exnerová, Michaela Kverková a Linda Le...

Fotosoutěž - hlasování

11.02.2015 21:39
Vyhlašujeme žákovskou fotosoutěž ve třech kategoriích. V každé z nich můžete dát jeden svůj hlas...

Třídní schůzky - časový rozvrh

03.02.2015 21:49
V úterý 10.2.2015 se konají třídní schůzky Spolku rodičů od 17:00 hodin. Rada Spolku se sejde...

Kurz pro budoucí prvňáčky

23.01.2015 21:01
Opět otevíráme kurz pro předškoláky !!!  Jedna 60 minutová lekce bude rozdělena na tři...

Rozhodnutí o přijetí do 1.tříd pro školní rok 2015/16

23.01.2015 13:02
Rozhodnutí o přijetí do 1.tříd pro školní rok 2015/16    

Okresní kolo matematické olympiády

22.01.2015 11:04
Ve středu 21. 1. 2015 se konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 5. tříd. Úspěšnými řešiteli...

Lyžařský kurz 7.B

09.01.2015 10:41
V sobotu 10.1. odjíždí 7.B na lyžařský kurz do Orlických hor na chatu Kačenka u Šerlišského mlýna....

Finanční gramotnost

09.01.2015 10:39
Dne 19. 11. 2014 se žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola soutěže – Finanční...