Vážení rodiče, milé děti a ostatní přátelé školy, 1.2.2016 jsem se stala ředitelkou na Vaší škole. V této souvislosti jsme aktualizovali některé údaje na webových stránkách a v prostorách  školy. K žádným větším organizačním změnám v této souvislosti nedochází. Doufám, že se v následujícím období najde  dost prostoru pro vzájemné poznání a pevně věřím, že se naše spolupráce bude úspěšně rozvíjet!

Šárka Sýkorová

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny čtyři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština – podle volby rodičů).   Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci.

    Nadstandardní výuku cizích jazyků nelze zcela zaplatit ze školního rozpočtu, protože počet hodin je vyšší, než dovoluje rozpočet školy. Jedna hodina jazykové výuky týdně  je proto vyučována ve všech 1.- 6. třídách  jako  kurz a na tuto výuku vybíráme od rodičů 1200 Kč za rok. Z těchto peněz platíme i jazykové učebnice.

    Na základě dosavadních zkušeností a po dohodě s rodiči si žáci i ve vyšších ročnících hradí učebnice cizích jazyků  (v případě sociální tísně může škola knihy zapůjčit). Cena těchto učebnic se pohybuje od 300 do 400 Kč.

    Pro žáky naší školy nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.Ve vyšších třídách se mohou žáci přihlásit na informatiku, do výtvarného kroužku a anglické konverzace, která je vedena rodilým mluvčím. Většina kurzů je za úhradu od 400 do 700 Kč za pololetí. Kurzy většinou navazují na vyučování (po obědě).  V případě zájmu můžeme otevřít i další kurzy.

    Pro žáky 1. až 3.tříd je k dispozici školní družina. Provoz je  od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší děti.

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9.2.2016

08.02.2016 17:51
V úterý 2.9. proběhnou pololetní třídní schůzky školního roku 2015/2016: 16:00 - schůzka výboru...

ZMĚNA VE VEDENÍ ŠKOLY

31.01.2016 23:59
1.2. 2016 došlo ke změně ve vedení školy. Ve funkci ředitelky školy ukončila svou činnost...

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

27.01.2016 11:39

Sběr starého papíru

13.01.2016 14:25
V pondělí 18.1. proběhne od 7:00 v Ječné ulici sběr starého papíru.  

Spuštění webových stránek lyžařského kurzu 7.A a 7.C

23.12.2015 23:22
Oznamujeme spuštění webových stránek LVVZ tříd 7.A a 7.C na...

Rozloučení s rokem 2015

18.12.2015 20:03
V pátek jsme se společně rozloučili s rokem 2015 na vánoční pingpongovém turnaji a při společném...

Po škole nám chodil Mikuláš se svými pomocníky

04.12.2015 14:24
Dnešní den si žáci 1.- 3. ročníku moc užívali, přišli k nám o něco dříve Mikuláši, andělé a...

Setkání s dětmi z dětského domova v Sedloňově u příležitosti Mikulášského odpoledne

04.12.2015 14:19
Tohle byl můj nejkrásnější den v roce. Věta vyslovená žákyní třídy 4.A při loučení u auta ukončila...

Úspěch našich žáků v jazykových soutěžích

03.12.2015 11:41
V úterý 1. 12. se na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích konal 2. ročník soutěže "5 jazyků na...

Zrušení zahraničního zájezdu plánovaného na květen 2016

30.11.2015 21:05
 Vážení rodiče, milí přátelé,    oznamujeme vám tímto, že plánovaný zájezd do...