Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

DofE na základce

08.03.2017 14:48
V pátek 3. března se na naší škole konala beseda s ambasadorem  mezinárodní ceny...

Úspěch v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

08.03.2017 13:19
Dne 23.2. 2017 proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce na PSJG HK. ...

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče

07.03.2017 16:15
V úterý 7. 3. odpoledne se přišly do školy podívat předškolní děti. Budoucí žáčci ...

Pozvánka pro předškoláky a jejich rodiče

28.02.2017 11:59
úterý 7. 3. 2017 15:30 - 17:00   Zveme předškoláky a jejich rodiče do školy, kde...

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky 2017

28.02.2017 08:05
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru...

Anglické divadlo 3.tříd

24.02.2017 12:13
Žáci třetích tříd nacvičovali pohádku v angličtině a v současné době  zvou spolužáky, aby...

Okresní kolo vybíjené dívek 6.ročník

24.02.2017 11:16
Dne 22.2. 2017 se děvčata 6. ročníku naší školy zúčastnila okresního kola turnaje ve vybíjené. Přes...

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

24.02.2017 11:15
V úterý 21. 2. 2017 proběhlo na ZŠ Jiráskovo náměstí okresní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci...

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

08.02.2017 20:33
Ve středu 8. 2. 2017 proběhlo na 1. soukromém jazykovém gymnáziu okresní kolo konverzační soutěže...

Platba ŠD

07.02.2017 08:14
Připomínáme platbu 1 000 Kč za II. pololetí. Zaplaťte prosím převodem do 15. 3. 2017. Ve...