Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Mikulášské odpoledne

08.12.2016 18:47

Vánoční sbírka pro DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV

08.12.2016 18:43

Návštěva z DD Sedloňov

08.12.2016 18:30
Ve čtvrtek 8.12. navštívily naši školu děti z DD Sedloňov a připravily pro nás společně se svými...

Mikuláš na 1.stupni

06.12.2016 15:00
Pondělí 5.12.2016 si žáci 1.- 3. ročníku moc užili. Přišli je do tříd navštívit Mikuláš,...

CESTA DO PRAVĚKU

05.12.2016 09:05
Na konci listopadu se žáci 7. tříd zúčastnili historické exkurze. Navštívili Archeopark ve...

Škola přijme uklízečku

02.12.2016 10:21
bližší informace na tel. 737 952 773

Soutěž 5 jazyků na pódiu

02.12.2016 10:20
1.12. se skupina žáků naší školy zúčastnila soutěže 5 jazyků na pódiu, kterou pořádalo Gymnázium...

Adventní tvoření ve školní družině

01.12.2016 08:07
Dne 24.11.2016 proběhlo ve školní družině adventní tvoření pro rodiče s dětmi. Momentky z akce si...

Krňovice – exkurze

30.11.2016 20:08
Ve středu 30.11.2016 se žáci 3.A a 3.B zúčastnili vánočního tvoření ve skanzenu Krňovice....

Slavnostní předávání slabikářů

16.11.2016 13:24
Ve čtvrtek 3.11. proběhlo v knihovně MHK slavnostní předávání slabikářů žákům 1.C. Všichni...