Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Florbal - okrskové kolo chlapci

04.11.2016 10:59
Družstvo chlapců z 8. a 9. třídy se ve čtvrtek 3.11.2016 zúčastnilo okrskového kola...

FLORBAL - třetí místo v okrskovém kole

04.11.2016 10:56
Družstvo dívek  7., 8. a 9. r. se ve středu 2. 11.  zúčastnilo okrskového kola ve...

JAK JSME SLAVILI DUŠIČKY

03.11.2016 12:46
2. listopadu se slaví dušičky. I my jsme se rozhodli uctít památku zesnulých. Vždyť se jedná o...

Slavnostní předávání slabikářů

03.11.2016 08:37
V úterý 1.11. měla 1.A slavnostní předávání SLABIKÁŘŮ v KNIHOVNĚ MĚSTA HK. Dětem se akce moc...

Halloweenské veselí na ZŠ SNP

01.11.2016 10:58
Od 31. 10. se venkovní prostory mezi budovami 1. a 2. stupně rozzářily do oranžova. To díky...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SNP: DÍLNIČKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY S UKÁZKOU VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

01.11.2016 10:17
Dne 7.3.2017 se na naší škole uskuteční Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky....

DUŠIČKY – památka zesnulých

21.10.2016 10:55

HALLOWEEN

21.10.2016 10:53
V pondělí 31. 10. 2016, po podzimních prázdninách, si užijeme strašidelný Halloween. Škola...

SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ HALLOWEENSKOU DÝNI

21.10.2016 10:50
V týdnu od 31. 10. 2016 do 4. 11. 2016 proběhne na naší škole další ročník soutěže...

MINIFOTBAL - druhé místo v okresním kole

14.10.2016 08:59
Družstvo dívek  8. a 9. r. se ve čtvrtek 13. 10. zúčastnilo okresního finále...