Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 3. kolo

20.04.2017 14:35
Ve středu 19. 4. se naši žáci zúčastnili 3. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Výdej ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ pro úspěšné absolventy přijímacího řízení na víceletá gymnázia

18.04.2017 14:20
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

Matematický klokan a Pangea

18.04.2017 13:31
V měsíci březnu se žáci naší školy zapojili do dvou matematických soutěží, které jsou organizovány...

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

18.04.2017 12:32
V úterý 4.4.2017 se konalo okresní kolo Matematické olympiády, kterého se účastnili i žáci naší...

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 2017 - okresní kolo

12.04.2017 12:40
V úterý, 11. 4. 2017, se žáci 2. stupně zúčastnili okresního kola Olympijského...

„Bücherwurm“

07.04.2017 10:32
Ve středu 5. dubna proběhlo finále soutěže v předčítání „Bücherwurm 2017“ v Divadle 29 v...

VOLEJBAL - okresní kolo

06.04.2017 14:45
Družstvo dívek 6. až 9. r. se ve středu 5. 4. zúčastnilo okresního finále ve  VOLEJBALE....

Velikonoční dílničky

05.04.2017 12:00
V úterý 4.4. opět proběhly ve školní družině tvořivé dílničky. Děti si s pomocí rodičů vyráběly...

Opožděný Apríl

04.04.2017 09:17
Včera jsme si ve škole užili tzv. "Opožděný Apríl" a přišli do školy v pyžamech.

Zapojili jsme se do projektu NENECH TO BÝT

03.04.2017 18:43
Dnešním dnem se naše škola připojila k projektu prevence šikany NENECH TO BÝT. Vstup do...