ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. pololetí školního roku 2017/2018

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.


Termíny budou vyhlášeny v průběhu září 2017.

Změna systému třídních schůzek platná od 1.1.2014
 

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.

Původní termíny třídních schůzek (uvedené v zářijovém informačním Zpravodaji) budou platit v případě, že se na tom rodiče na listopadové schůzce dohodli. Tyto schůzky budou oznamovat třídní učitelé jednotlivých tříd prostřednictvím žákovských knížek. Informace ostatních učitelů v těchto termínech nebudou.

 

7.11. 15:00 - 16:00