ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2. pololetí školního roku 2016/2017

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.

  Březen Duben Květen Červen
Adamcová Eva 13.3. 8:00 - 9:00 10.4. 8:00 - 9:00 15.5. 8:00 - 9:00 5.6 8:00 - 9:00
Bartoš Vladimír 14.3. 14:30 - 15:30 11.4. 14:30 - 15:30 9.5. 14:30 - 15:30 6.6. 14:30 - 15:30
Bartošová Iveta 14.3. 14:00 - 15:00 11.4. 14:00 - 15:00 9.5. 14:00 - 15:00 6.6. 14:00 - 15:00
Březková Jitka 29.3.15:30 - 17:00 12.4.15:30 - 17:00 3.5.15:30 - 17:00 7.6. 15:30 - 17:00
Bubnová Marie 14. 3. 13:30 - 14:30 11.4.13:30 - 14:30 18.5. 13:30 -15:00 6.6 13:30 -14:30
Doležalová Kamila 21.3. 16:00 - 17:00 18.4. 16:00 -17:00 16.5. 16:00 -17:00 20.6. 16:00 - 17:00
Eibová Jana 14.3. 13:30 - 14:30 4.4. 13:30 - 14:30 2.5. 13:30 - 14:30 6.6. 13:30 - 14:30
Fašánková Marcela 30.3. 15.15 - 16.00 27.4. 15.15 -16.00 25.5. 15.15 - 16.00 22.6.15.15 - 16.00
Fridrichová Věra 21.3. 18:00 - 19:00 18.4. 14:00 - 15:00 16.5. 14:00 - 15:00 13.6. 14:00 - 15:00
Gofrojová Věra 21.3. 16:00 - 17:00 10.4. 14:00 - 16:00 15.5. 14:00-16:00 12.6. 14:00-16:00
Hájek Petr 23.3.15:00 - 16:00 6.4. 15:00 - 16:00 18.5. 15:00 - 16:00 8.6. 15:00 - 16:00
Hartingerová Zdena 7.3. 16:00 - 17:00 3.3. 15:30 - 16:30 4.5. 14:30 - 15:30 12.6. 15:30 - 16:30
Havelková Radka nemoc      
Hebelková Helena        
Cheel Iveta        
Jelinková Petra 21.3. 13:30 - 14:30 18.4. 14:00- 15:00 16.5. 14:00-15:00 13.6. 14:00 - 15:00
Kaiserová Zuzana 15.3. 14:00 - 15:00 5.4. 14:00 - 15:00 11.5. 14:00 - 15:00 7.6. 14:00 - 15:00
Karásková Miluška 7.3. 12:30 - 13:30 4.4. 12:30 - 13:30 9.5. 12:30 - 13:30 13.6. 12:30 - 13:30
Kikinčuková Jitka 15.3. 14:00 - 15:00 12.4. 14:00 - 15:00 10.5. 14:00 - 15:00 7.6. 14:00 - 15:00
Kmochová Marie 8.3. 14:00 - 15:00 5.4. 14:00 - 15:00 3.5. 14:00 - 15:00 7.6. 14:00 - 15:00
Kovaříková Helena 8.3. 14.30 - 15.30 12.4. 14.30 - 15.30 10.5. 14.30 - 15.30 7.6. 14.30 - 15.30
Kozáková Karla 14.3.15.30 - 16.30 25.4.15.30 - 16.30 23.5.15.30 - 16.30 13.6.15.30 - 16.30
Krajinová Jana 14.3. 14:00 - 15:00 4.4. 14:00 - 15:00 2.5. 14:00 - 15:00 6.6. 14:00 - 15:00
Kratochvílová Zdena 6.3. 12:45 - 13:45 3.4. 12:45 - 13:45 15.5. 12:45 - 13:45 5.6. 12:45 - 13:45
Krempa Ondřej 6.3. 15:30 - 16:30 3.4. 15:30 - 16:30 29.5. 15:30 - 16:30 12.6. 15:30 - 16:30
Lutonská Magda 13.3. 14:00 - 15:00 10.4. 14:00 - 15:00 22.2. 14:00 - 15:00 5.6. 14:00 - 15:00
Marková Alice 9.3. 14:00 - 15:00 6.4. 14:00 - 15:00 4.5. 14:00 - 15:00 1.6. 14:00 - 15:00
Maroušková Jaroslava 6.3. 12:45 - 13:45 3.4. 12:45 - 13:45 15.5 12:45 - 13:45 5.6. 12:45 - 13:45
Mrázek Aleš 6.3. 13:45 - 14:45 3.4. 13:45 - 14:45 15.5 13:45 - 14:45 5.6. 13:45 - 14:45
Nývltová Dana 21.3 16:15-17.15 18.4 16.15-17.15 23.5 16.15-17.15 13.6 16.15-17.15
Orendáčová Alena 6.3. 12:45 - 13:45 3.4. 12:45 - 13:45 15.5. 12:45 - 13:45 5.6. 12:45 - 13:45
Papežová Hana 16.3. 8:00 - 9:00 20.4. 8:00 - 9:00 18.5. 8:00 - 9:00 15.6. 8:00 - 9:00
Pešková Kateřina 10.3. 14:00 - 15.00 7.4. 14:00 - 15:00 5.5. 14:00 - 15:00 2.5.14:00 - 15:00
Pilařová Jaroslava 8.3. 15.00 -16.00 5.4. 15.00 - 16.00 10.5. 15.00 - 16.00 7.6. 15.00 - 16.00
Podalová Milada 14.3. 15,00 - 16,00 11. 4. 15,00 - 16,00 16.5.15,00 - 16,00 13.6. 15,00 - 16,00
Rosendorfová Milada 24.3. 13:30 - 15:00 20.4.13:30 - 15:00 18.5 13:30 - 15:00 15.6. 13:30 - 15:00
Sahulková Jana 7. 3. 14:00 - 15:00 4.4. 14:00 - 15:00 2.5. 14:00 - 15:00 6.6. 14:00 - 15:00
Seidlová Lada 16.3. 15:30 - 16:30 12.4. 14:00 - 15:00 11.5.15:30 - 16:30 8.6. 15:30 - 16:30
Schejbalová Iveta 7.3. 8,00 - 9,00 4.4. 8,00 - 9,00 2.5. 8,00 - 9,00 6.6. 8:00 - 9:00
Stehnová Lenka 7.3. 14.00 - 15:00 4.4. 14:00 -15:00 9.5. 14:00 - 15:00 6.6. 14:00 - 15:00
Stuchlíková Pavlína 21.3. 16.00-17.00 3.4.14.00-15.00 3.5. 14.00-15.00 7.6. 14.00-15.00
Sűndermannová Romana 9.3. 14:30 - 15:30 5.4 14:30 - 15:30 3.5. 14:30 - 15:30 5.6. 14:30 - 15:30
Sýkorová Šárka 14.3. 13:30 - 14:30 4.4. 13:30 - 14:30 2.5. 13:30 - 14:30 13.6. 13:30 - 14:30
Šimáková Klára 14.3. 14:30 - 15:30 11.4. 14:30 - 15:30 9.5. 14:30 - 15:30 6.6. 14:30 - 15:30
Truhlářová Eva 16.3. 14.30-15.30 20.4. 14.30-15.30 18.5. 14.30-15.30 8.6. 14.30-15.30
Vaňková Radka 14.3. 10:45 - 11:45 11.4. 10:45 - 11:45 9.5. 10:45 - 11:45 13.6. 10:45 -11:45
Váňová Soňa 21.3. 16:00 -17:00 5.4. 15:00 - 16:00 3.5. 15:00 - 16:00 7.6. 15:00 - 16:00
Vernerová Veronika 15.3. 13:30 - 14:30 26.4. 13:30 - 14:30 10.5. 13:30 - 14:30 7.6. 13:30 - 14:30

Změna systému třídních schůzek platná od 1.1.2014
 

Na základě dohody s třídními důvěrníky a s Výborem Spolku Vám předkládáme rozvrh konzultačních hodin pedagogických pracovníků naší školy. V lednu 2014 zachováme ještě společný termín informací dne 14.1. V lednu nabízejí učitelé ještě další konzultační hodiny v souvislosti s hodnocením chování a prospěchu žáků za první pololetí, v ostatních měsících jedenkrát 2 hodiny (učitelé pracující na zkrácený úvazek 1 hodinu). Zároveň prosíme rodiče o dodržení následujících podmínek. Děkujeme a těšíme se na zkvalitnění a zefektivnění spolupráce.

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.

Původní termíny třídních schůzek (uvedené v zářijovém informačním Zpravodaji) budou platit v případě, že se na tom rodiče na listopadové schůzce dohodli. Tyto schůzky budou oznamovat třídní učitelé jednotlivých tříd prostřednictvím žákovských knížek. Informace ostatních učitelů v těchto termínech nebudou.

 

7.11. 15:00 - 16:00