ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. pololetí školního roku 2016/2017

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.

 

    listopad 2016 prosinec 2016 leden 2017
Adamcová  Eva 7. 11. 8.00 - 9.00 5. 12. 8.00 - 9.00 18. 1. 8.00 - 9.00
Bartoš  Vladimír 1.11. 14:30 - 15:30 6.12. 14:30 - 15:30 10.1. 14:30 - 15:30
Bartošová  Iveta 1.11. 14:00 - 15:00 6.12. 14:00 - 15:00 10.1. 14:00 - 15:00
Březková Jitka 10.11. 16.00 - 17.00 1.12.  16.00 - 17.00 12.1.  16.00 - 17.00
Bubnová  Marie 8.11. 14:30 - 15:30 12.12. 14:30 - 15:30 10.1. 14:30 - 16:00
Doležalová  Kamila 8.11. 16:00 - 17:00 6.12. 16:00 - 17:00 10.1. 16:00 - 17:00
Eibová  Jana 10.11. 14:30 - 15:30 8.12. 14:30 - 15:30 12.1. 14:30 - 15:30
Faltysová  Veronika 10.11. 14:00 - 15:00 8.12. 14:00 - 15:00 12.1. 14:00 - 15:00
Fašánková  Marcela 9.11. 15.15 - 16.00 7.11. 15.15 - 16.00 11.1. 15.15 - 16.00
Fridrichová  Věra 8.11. 14.00 - 15.00 6.12. 14.00 - 15.00 10.1. 14.00 - 15.00
Gofrojová  Věra 14.11. 14:00 - 16:00 19.12. 14:00 - 16:00 10.1. 14:00 - 15:00
Hartingerová  Zdena 10.11. 14:30 - 15:30 8.12. 14:30 - 15:30 12.1. 14:30 - 15:30
Havelková  Radka 3.11. 15:15 - 16:15 8.12. 15:15 - 16:15 12.1. 15:15 - 16:15
Hebelková  Helena 4.11. 10:30 - 11:30 2.12. 10:30 - 11:30 6.1.10:30 - 11:30
Cheel  Iveta 2.11. 12:40 - 13:30 14.12. 12:40 - 13:30     11.1. 12:40 - 13:30
Jelinková  Petra 15.11. 14:00 - 15:00 13.12. 14:00 - 15:00 10.1. 14:00 - 15:00
Karásková  Miluška 15.11. 12:30-13:30 13.12. 12:30-13:30 10.1. 12:30-13:30
Kikinčuková  Jitka 2.11.  14:30 -15:30 7.12.  14:30 - 15:30 11.1.  14:30 - 15:30
Kmochová  Marie 7.11. 14:00 - 15:00 5.12.  14:00 - 15:00 9.1.  14:00 - 15:00
Kovaříková  Helena 9.11. 15.00 -16.00 14.12. 15.00 -16.00 11.1. 15.00 -16.00
Kozáková  Karla 22.11. 15:30 - 16:30 13.12. 15:30 - 16:30 17.1. 15:30 - 16:30
Krajinová  Jana 8.11. 14:00 - 15:00 6.12. 14:00 - 15:00 10.1. 14:00 - 15:00
Krempa  Ondřej 7.11. 15.30 - 16:30 5.12. 15.30 - 16:30 9.1. 15:30 - 16:30
Lutonská  Magda 7.11. 14.00 - 15.00 5.12. 14.00 - 15.00 9.1.14.00 - 15.00
Marková  Alice 3.11. 13:00 - 15:00 1.12. 13:00 - 15:00 12.1. 13:00 - 15:00
Maroušková  Jaroslava 14.11. 13:00 - 14:00 5.12. 13:00 - 14:00 9. 1. 13:00 - 14:00
Mrázek  Aleš 7.11. 15:00 - 16:00 5.12. 15:00 - 16:00 9.1. 15:00 - 16:00
Nývltová  Dana 15.11. 16.15 - 17.15 13.12. 16.15 - 17.15 17.1. 16.15 - 17.15
Orendáčová  Alena 14.11. 13:00 - 14:00 5.12. 13:00 - 14:00 9.1. 13:00 - 14:00
Papežová  Hana 16.11.   8,00 -  9,00 15.12.  8,00 -  9,00 19.1.  8,00 -  9,00
Pešková  Kateřina 8.11. 14:00 -15:00         6.12. 14:00 -15:00 10.1. 14:00 -15:00
Pilařová  Jaroslava 16.11. 15.00 - 16.00 14.12. 15:00 - 16:00 11.1. 15.00 - 16.00
Podalová  Milada 7.11. 13:30 - 14:30 5. 12. 13:30-14:30 9.1. 13:30 - 14:30
Kaiserová  Zuzana    7.12. 13:00 - 14:00 11.1. 13:00 - 14:00
Pultrová  Alena 10.11  14,30 - 16,00 15.12. 14, 30 - 16, 00 12.1. 14,30 - 16,00
Rosendorfová  Milada 10.11: 13,30 - 15,00 15.12.  13,30 - 15,00 12.1.  13,30 - 15,00
Sahulková  Jana 2. 11. 15,00 - 16,00 7. 11. 15,00 - 16,00 11. 1. 15,00 - 16,00
Seidlová  Lada 7. 11. 15:30 - 16:30 12. 12. 15:30 - 16:30 9. 1. 15:30 - 16:30
Schejbalová  Iveta 1.11.  8,00 -  9,00 6. 12.  8,00 - 9,00 10. 1.  8,00 - 9,00
Stehnová  Lenka 15.11.  14.30-15.30 13.12. 14.30-15.30 10.1. 14:30 - 15:30
Stuchlíková  Pavlína 9.11. 13:00-14:00 7.12. 13:00-14:00 11.1. 13:00-14:00
Sűndermannová  Romana 3. 11. 14:00- 15:00 15. 11. 14:00- 15:00 12. 1. 14:00- 15:00
Sýkorová  Šárka 1.11. 13:30 - 14:30 6.12. 13:30 - 14.30 10.1. 13:30 - 14:30
Šimáková  Klára 1.11. 14:30 - 15:30 6.12. 14:30 - 15:30 10.1. 14:30 -15:30
Truhlářová  Eva 10.11. 14.30 - 15.30 15.12. 14.30 - 15.30 19.1. 14.30 - 15.30
Vaňková  Radka 1. 11. 10:30 - 11:30 6. 12. 10:30 - 11:30 10. 1. 10:30 - 11:30
Váňová  Soňa 2.11.  15:00 - 16:00 14.12. 15:00 - 16:00 11.01. 15:00 - 16:00
Vernerová  Veronika 24. 11. 12:00 - 14:00 8. 12. 12:00 - 14:00 19. 1. 12:00 - 14:00

 

 

Změna systému třídních schůzek platná od 1.1.2014
 

Na základě dohody s třídními důvěrníky a s Výborem Spolku Vám předkládáme rozvrh konzultačních hodin pedagogických pracovníků naší školy. V lednu 2014 zachováme ještě společný termín informací dne 14.1. V lednu nabízejí učitelé ještě další konzultační hodiny v souvislosti s hodnocením chování a prospěchu žáků za první pololetí, v ostatních měsících jedenkrát 2 hodiny (učitelé pracující na zkrácený úvazek 1 hodinu). Zároveň prosíme rodiče o dodržení následujících podmínek. Děkujeme a těšíme se na zkvalitnění a zefektivnění spolupráce.

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.

Původní termíny třídních schůzek (uvedené v zářijovém informačním Zpravodaji) budou platit v případě, že se na tom rodiče na listopadové schůzce dohodli. Tyto schůzky budou oznamovat třídní učitelé jednotlivých tříd prostřednictvím žákovských knížek. Informace ostatních učitelů v těchto termínech nebudou.

 

7.11. 15:00 - 16:00