Poradenské služby

výchovná poradkyně pro I.stupeň

PaedDr. Zdeňka Hartingerová
tel. 725 796 264
hartingerova@edu-zssnp.cz
 

výchovná poradkyně pro II.stupeň a metodik prevence

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
 

metodik prevence

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
 

školní psycholožka

Mgr. Klára Marková
externí pracovnice - zaměstnaná v DDÚ HK
kontaktujte prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Ivety Bartošové