Oddělení ŠD, vychovatelka, umístění

1.       oddělení , vych. Dana Nývltová – žáci 1. B + 1/3  3. B, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

2.       oddělení , vych. Mgr. Iveta Schejbalová – žáci 2. B + 1/3  3. B, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

3.       oddělení , vych. Kamila Doležalová – žáci 2. C + 1/3  3. B, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

4.       oddělení , vych. Mgr. Radka Vaňková – žáci 2. A + ½  3. C, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

5.       oddělení , vych. Hana Papežová – žáci 1. D + ½  3. C, ŠD umístěna v 1. patře na 1. stupni

6.       oddělení , vych. Mgr. Eva Adamcová – žáci 1. C + ½  3. A, ŠD umístěna v 1. patře na 1. stupni

7.       oddělení , vych. Mgr. Helena Hebelková – žáci 1. A + ½  3. A, ŠD umístěna v 1. patře na 1. stupni

  Vychovatelky 5., 6. a 7. oddělení se spolu s dětmi každý den v 15:30 hod. přemísťují do pavilonu ŠD nad školní jídelnu.