Aktuální informace k provozu školy v roce 2021

Informace pro rodiče: vyzvedávání žáků ze ŠD – družinové čipy

08.06.2021 11:48
V případě, že si chcete vyzvednout žáka z odpolední školní družiny bez použití žlutého družinového čipu je nutné v čase do 15:30 hod zazvonit na kancelář hospodářky školy (vchod vedle šaten u poštovní schránky) kde vyplníte „Uvolňovací list žáka ze školní družiny“. Poté Vám bude žák...

Režim školní družiny od 24.5.2021 - ranní příchody

19.05.2021 08:05
Vážení rodiče,    na základě zkušenosti s provozem ranní družiny po návratu všech žáků do školy v týdnu od 17. 5. 2021 upravujeme příchody do ranní družiny následovně: PONDĚLÍ - PŘÍCHOD 6:30, 7:00 žáci přicházejí v pouze v těchto dvou nástupních časech...

PROVOZ RANNÍ DRUŽINY v týdnu 17.5.-21.5.2021

17.05.2021 14:21
Vážení rodiče,  z provozních a bezpečnostních důvodů  zavádíme opět nástupní časy žáků do ranní školní družiny v 6:30 a  7:00 ráno s platností od středy 19.05.2021.
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Připravujeme nový web

Od školního roku 2021/2022 jsme pro vás připravili nové webové stránky.

22.04.2021 09:53

Aktuality

SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

16.06.2021 09:52
I přes složitou situaci proběhly v letošním školním roce dvě jazykové soutěže v anglickém...

ZÁVĚREČNÁ ZKOUČKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA VE 2.A

09.06.2021 14:05
V pátek 4.6. 2021 proběhla ve třídě 2.A závěrečná zkouška z anglického jazyka - ústní část....

Informace pro rodiče: vyzvedávání žáků ze ŠD– družinové čipy

08.06.2021 11:45
V případě, že si chcete vyzvednout žáka z odpolední školní družiny bez použití žlutého...

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

02.06.2021 08:45
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,   dovolujeme si Vás pozvat na první společnou informační...

Výsledky ZÁPISU do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

28.05.2021 07:56

ŠKOLNÍ BUFET SNaPáček ZNOVU OTEVŘEN OD PONDĚLÍ 24.5.2021

19.05.2021 13:58
Provozní doba a nabídka bufetu SNaPáček    Milí žáci, vážení rodiče, jsme moc rádi, že od...

Vydání ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích

18.05.2021 11:29
Vážení rodiče, jak bylo předesláno v žákovských knížkách, vydávání ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ  se...

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku, kteří budou přijati na víceletá gymnázia

12.05.2021 20:34
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO RADY ŠKOLY.

09.05.2021 14:15
  Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za zákonné...

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, JE-LI UCHAZEČ JEJICH ŽÁKEM 2020/2021

22.04.2021 12:58
  Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: - negativní test...