ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

1. pololetí od 4.září 2017 do 31.ledna 2018

2. pololetí od 1.února 2018 do 29.června 2018

 

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní prázdniny:              čtvrtek 26.10.2017 a pátek 27.10.2017

Vánoční prázdniny:              sobota 23.12.2016 - úterý 2.1.2017 včetně

Pololetní prázdniny:                pátek 2.2.2018

Jarní prázdniny:                      pondělí 19.2. – pátek 23.2. 2018

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 29.4. 2018

Hlavní prázdniny:                   sobota 30.6. – neděle 2.9. 2018

(školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 3. 9. 2018)  

Den otevřených dveří: 

bude upřesněn

Mikulášské odpoledne pro rodiče:

bude upřesněno

Zápis do 1. tříd

bude upřesněn
 

Slavnostní ukončení školní docházky pro 9.ročník

bude upřesněno

Data třídních schůzek:

 

1) pro všechny třídy

budou upřesněny

2) pro třídy, které se na schůzce dohodly

dle dohody jednotlivých tříd

 

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Prospěch a chování žáků budou zákonní zástupci projednávat s učiteli v době jejich konzultačních hodin (každý učitel 1x za měsíc 2 hodiny – je zveřejněno na webu školy) po objednání prostřednictvím mailu nebo telefonicky. V lednu budou mít učitelé konzultační hodiny 2x – konec prvního pololetí.

5.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

6.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

7.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.