ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. pololetí od 1.září 2016 do 31.ledna 2017

2. pololetí od 1.února 2017 do 30.června 2017

 

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní prázdniny:              středa 26.10.2016 a čtvrtek 27.10.2016

Na pondělí 24.10. a úterý 25.10.2016 bude žákům uděleno ředitelské volno.

Na pátek 18.11.2016 bude žákům uděleno ředitelské volno.

Vánoční prázdniny:               pátek 23.12.2016 - pondělí 2.1.2017 včetně

Pololetní prázdniny:                pátek 3.2.2017

Jarní prázdniny:                      13.2. – 19.2. 2017

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 13.4. a pátek 14.4. 2017

Hlavní prázdniny:                   sobota 1.7. – pátek 1.9. 2017

(školní rok 2016/2017 začíná v úterý 3. 9. 2016)  

Den otevřených dveří: 

11.1.2017 Den otevřených dveří 8:00 až 13:00

7.3.2017 Tvořivé dílničky + ukázkové hodiny cizích jazyků.

Mikulášské odpoledne pro rodiče:

8.12.2016

Zápis do 1. tříd

pátek 7.4.2017 14:00 - 17:00
sobota 8.4.2017 9:00 - 12:00
 

Slavnostní ukončení školní docházky pro 9.ročník

28.6.2017

Data třídních schůzek:

 

1) pro všechny třídy

13.9.2016 od 17:00
 
21.3.2017 od 17:00
mimo 9.A a 9.B - schůzka již proběhla 24.1.2017
 schůzka třídních důvěrníků 16:30

 rada spolku  od 16:00

2) pro třídy, které se na schůzce dohodly

dle dohody jednotlivých tříd

 

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Prospěch a chování žáků budou zákonní zástupci projednávat s učiteli v době jejich konzultačních hodin (každý učitel 1x za měsíc 2 hodiny – je zveřejněno na webu školy) po objednání prostřednictvím mailu nebo telefonicky. V lednu budou mít učitelé konzultační hodiny 2x – konec prvního pololetí.

5.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

6.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

7.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.