Angličtina plus ERASMUS+, KA 1

Ve dnech 1. - 12. srpna 2016 jsem se zúčastnila kurzu General English na Maltě. Jednalo se o vyhlášenou školu EC ve městě Saint Julians, kde se v malých skupinách různé jazykové úrovně učili lidé z celého světa. 
Naše třída byla nejpokročilejší a velmi různorodá. Tvořili ji: Švýcar, Ruska, Francouzka, Kolumbijka, Němec, Polák, Brazilka a Japonka. Náš program byl zaměřen především na ústní aktivity, například diskuze na zajímavá témata. Práce v multikulturní skupině lidí pro mě byla poučná a velmi užitečná. 
Těm, kdo se chce zlepšit v angličtině a zároveň má rád slunce, moře a historii, Maltu vřele doporučuji. 
Mgr. Soňa Váňová

Od 3. do 16.7. jsem navštěvovala kurz angličtiny pro nejazykové učitele s názvem CLIL- Methodology  ve škole CES Dublin. na kurz jsem byla naší školou vyslána prostřednictvím programu ERASMUS +. Jedná se o metodu tzv. problémového učení, netypických postupů výuky, zajímavých a moderných materiálů podpory výuky (např. využívání nejrůznějších mezinárodních databází a internet. stránek apod.).

Kurz byl velice zajímavý a pro mne osobně velmi přínosný- navštěvovali ho kolegové z mnoha zemí Evropy /Itálie, Portugalsko, Španělsko, Rakousko/, tak i zemí vzdálenějších /Brazílie/. Je velmi inspirativní diskutovat s kolegy z jiných zemích o problémech výuky, spolupráce apod., a zjistit, že spousta problémů je společných a velmi podobných v různých koutech světa.

Ubytována jsem byla v rodině, a tak jsem měla i možnost poznat život v typické irské rodině, což bylo neméně zajímavé.

Co nejvíce ze svých poznatků a nově získaných znalostí bych chtěla uplatnit v co nejkratší době ve své výuce.

 

                                                                               Mgr. Jitka Březková

 

Ve dnech 7. – 20. srpna 2016 jsme se v rámci projektu ERASMUS+ KA1 zúčastnily kurzu Content and Language Integrated Learning (CLIL). Navštěvovaly jsme International Projects Centre v Exeteru na jihu Anglie. Našeho kurzu se zúčastnilo celkem 13 učitelů 2. stupně a středních škol z různých zemí – Španělsko, Itálie, Rakousko, Francie a ČR. Cílem kurzu bylo rozvíjet naše jazykové dovednosti, rozšířit své znalosti týkající se metody CLIL, kterou bychom rády více oživily naši výuku. Metoda se zaměřuje na propojení cizího jazyka s jiným předmětem. V našem případě se jednalo o dějepis, matematiku a zeměpis. Metodu jsme si samy mohly vyzkoušet - zažít. Rozšířily jsme si slovní zásobu o odborné pojmy a na závěr kurzu jsme si připravily 20 – 30 minutovou CLIL-aktivitu pro naše kolegy. Dále jsme měly možnost porovnat britský a český vzdělávací systém, sdílely jsme zkušenosti se zahraničními kolegy. Pro rozvoj jazyka jsme využily možnosti ubytování v anglických rodinách, kde jsme byly obě velmi spokojené. Účast na tomto kurzu pro nás byla velmi užitečná a inspirovala nás k další práci.

 

                                                                                                Mgr. Helena Kovaříková

                                                                                                Mgr. Radka Havelková

V rámci projektu ERASMUS+ KA1 „Angličtina plus“ jsem se ve dnech 24. – 30.4.2016 zúčastnila studijního pobytu a strukturovaného kurzu v Reykjavíku na Islandu. Program zajišťovala španělská agentura English Matters ve spolupráci s Vaeteskóle Engi v Reykjavíku. Akce se zúčastnilo 75 učitelů ze 17 evropských zemí. Velká část programu byla věnována návštěvám škol a diskuzím s učiteli a vedením škol. Velmi přínosná byla i možnost porovnání systému vzdělávání v různých evropských zemích. Ale co mě osobně nejvíc zaujalo, byla celková atmosféra nejen ve školách, ale i ve společnosti obecně. Všichni se k sobě chovají velmi přátelsky, s úctou, důvěřují si navzájem, ale zároveň jsou velmi zodpovědní. Jeden příklad za všechny: žáci druhé třídy (7 let) dostali od paní učitelky úkol, na kterém mohli pracovat, kde chtěli (ve třídě, na chodbě), s kým chtěli (sami, ve skupince, s kamarádem) a paní učitelka je takřka nekontrolovala, zda opravdu dělali to, co měli…nakonec všichni odevzdali splněný úkol. Ve školách nebylo absolutní ticho (ani při vyučování), ale také tam ani o přestávce nebyl hluk, nikdo nekřičel, nehonil se… v islandských školách se mi opravdu líbilo.

PaedDr. Miluška Karásková