Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

24.02.2017 11:15
V úterý 21. 2. 2017 proběhlo na ZŠ Jiráskovo náměstí okresní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci...

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

08.02.2017 20:33
Ve středu 8. 2. 2017 proběhlo na 1. soukromém jazykovém gymnáziu okresní kolo konverzační soutěže...

Platba ŠD

07.02.2017 08:14
Připomínáme platbu 1 000 Kč za II. pololetí. Zaplaťte prosím převodem do 15. 3. 2017. Ve...

Sběr starého papíru - středa 8.2.2017

01.02.2017 13:16
Ve středu 8.2. se uskuteční v Ječné ulici sběr starého papíru. Čas - 7:00 až 8:00 Pro nejlepší...

Schůzka rodičů žáků 9.tříd

22.01.2017 17:37
V úterý 24.1.2017 v 16:30 se v učebně 9.A ( budova 2.stupně, 1.patro vstup bližším tedy předním...

Úspěch v jazykové soutěži BASIC LINGUA

16.01.2017 21:34
Stalo se již tradicí, že naši žáci se pravidelně zúčastňují ústředního kola soutěže...

Zeměpisná olympiáda

16.01.2017 13:15
Dne 19. 12. 2016 a 9. 1. 2017 se konala školní kola zeměpisné olympiády. Akce se zúčastnilo celkem...

Den otevřených dveří - středa 11.1.2017

10.01.2017 12:33
Omlouváme se za změny v pravidelném rozvrhu a spojené hodiny cizích jazyků, chybí nám řada...

Spuštění webových stránek sobotní lyžařské školy

03.01.2017 15:02
Vše potřebné k úspěšnému průběhu "Lyžařské školy" najdete na odkazu http://bmlebtqr.webyan.cz/

Den her

22.12.2016 09:51
Ve středu 22.prosince se naše škola proměnila na "Školu hrou". Žáci 2.stupně se v průběhu dne...