Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Plánujeme uspořádat "Lyžařskou školu"

19.09.2016 09:56
Vážení rodiče, nabízíme Vám pro letošní zimní sezónu možnost přihlásit své dítě na námi...

Zájezd do Anglie

19.09.2016 09:07
V jarních měsících 2017 plánujeme zájezd do Velké Británie.   Program: HASTINGS - 8 dní, 5...

Oznámení Spolku rodičů

13.09.2016 13:41
Na naší základní škole působí Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové Spolek rodičů...

Třídní schůzky úterý 13.9.2016

11.09.2016 22:04
V úterý 15.9. proběhnou úvodní třídní schůzky školního roku 2016/2017: 16:00 - schůzka výboru...

Rozšíření nabídky zájmových kroužků

09.09.2016 15:09
Vzhledem k velkému zájmu o kroužek keramiky, který výrazně převyšoval nabídku míst v původně...

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016

08.09.2016 21:11
 Podrobné informace najdete na: www.vybiramstredni.cz

Spuštění přihlašovacího webu zájmových kroužků

07.09.2016 07:42
Dnes v pozdních večerních hodinách (po 22:00) bude spuštěn přihlašovací web zájmových kroužků....

Organizace přihlašování do zájmových kroužků pro školní rok 2016/17

05.09.2016 20:18
Vážení rodiče,  v letošním školním roce se pokoušíme postupně vytvořit systém, který...

Parkování v ulici Blahoslavova

02.09.2016 10:47
Vážení rodiče a přátelé školy, žádáme Vás, abyste neparkovali a nezastavovali svá vozidla na...

Organizace prvních dní š.r. 2016/17

31.08.2016 14:15
Ukončení vyučování  čtvrtek 1.9.2016 - slavnostní zahájení 8:45 až 9:00 pátek 2.9.2016 -...